SAMTALETILBUD

Trenger din bedrift/organisasjon en avtale om støttesamtaler for ansatte i krise?


Er noen av bedriftens ansatte utsatt for ran, ulykke, trakassering eller annet som det er bedriftens ansvar å følge opp? Ambla as. kan tilby støttesamtaler inntil 6 ganger med den eller de det gjelder. Samtalene varer vanligvis mellom 1.5 – 2 timer og gis av kvalifiserte personer som er kvalifiserte psykotraumatologer innen RITS®.

Ved henvendelse til Ambla kan bedrifter opprette en samarbeidsavtale om snarlig tilgang på samtaler for ansatte med ved behov. Inngåelse av en slik avtale er uten noen kostnader; bedriften faktureres først når slike samtaler blir gjennomført.