KURSTILBUD

VÅRE KURS


Det gis deltakerbevis ved gjennomført kurs.


Kollegastøtte RITS®


Kurset varer i fire dager. Kurset er særlig innrettet på personer som skal inngå i ordninger med kollega-støtte innen akutt-etaten, brann, politi, frivillige organisasjoner, idrettslag, skoler (sosialarbeidere, helsesykepleier, inspektører, trinnledere), folkehøyskoler og lignende. 


Deltakerne får innføring i kriselære, enkel samtaleteknikk og forståelse av hvordan arbeidsmiljø og psyko-sosiale forhold kan innvirke på reaksjoner etter sterke hendelser med yrkespåført stress. Disse kursene gjennomføres ofte internt i en etat eller virksomhet; opplæringen kan avtales nærmere ved henvendelse til Ambla på «epostadresse».


Nødvendige forkunnskaper: Ingen

Kursene ledes av Håvard Sørmoen og/eller Stig Ole Torgersen.


Prisen pr deltaker er kr. 10.500,- for 4 dager.

For lukket kurs til egen organisasjon, pris på forespørsel.

.

Innføringskurs i RITS®


2 moduler, hver på 5 dager. Kurset er for personer som skal ha støtte- og bearbeidende samtaler med personer utsatt for sterke livshendelser i sitt arbeid – innen HMS, helsearbeid, kommunale og andre offentlige etater, private næringsliv etc., også for dem med leder- eller organiseringsansvar ved slike forhold.

Grunnkurset gir en omfattende innføring i kriselære og stressmekanismer - teori, begreper og praksis. Sentrale emner: Ulike typer stressorer og deres betydning, reaksjonstyper, reaksjonsforløp og deres håndtering, samtaleteknikk i arbeid med enkeltindivider og grupper; analyse av case og sammenhengene mellom individ, stressor og psyko-sosiale livsmiljø.

Deltakere kan ta en eller begge moduler etter eget ønske.  Det går noe tid mellom hver modul. Gjennomføring av modul 1 & 2 er nødvendig for å gå videre til fordypelseskursene, modulene 3-6 med fordypelse i teori og praksis ved bruk av RITS®-samtaler og annet arbeid med anvendelse av RITS®-prinsipper.


Nødvendige forkunnskaper: Ingen

Kursene ledes av Are Holen.

Prisene i 2024: kr 13 500,- pr. modul.  

 

Modulene 3-6 gir inngående og praktisk trening i å gjennomføre RITS®-samtaler med enkeltpersoner og grupper. De gir også økt forståelse av gruppe-dynamikk, case-analyse og kriselære samt en innføring i generell psykiatri og psykologi relatert til kriser. Det inngår også veiledning underveis av case som deltakerne jobber med. Kursene gjennomføres om tilstrekkelig antall er påmeldte. Modulene 3-6 fører frem til en eksamen. Den gir diplomering av kvalifiserte deltakere innen RITS®-metoden og gir anledning til å benytte tittelen «Psykotraumatolog RITS®».


Kursene ledes av Are Holen.

Prisen i 2024: kr 13 500,- pr. modul

Re-treningskurs


Re-treningskurs for RITS® Psykotraumatologer.
Trenger du faglig påfyll? Kurset har teori, og veiledning i praksis. Kurset går over 2 dager og kursleder er Are Holen.


Program Retreningskurs RITS. Sted Oslo, tid 12.-13./09. 2024

 

Seminar i samarbeid med Psykotraumatolog forreningen. Sted Oslo, tid 14.- 15./09. 2024 Re-treningskurs RITS® kollegastøtte/ tidligere EFOK.

Trenger du faglig påfyll? Kurset har teori, og veiledning i praksis. Kurset går over 2 dager. Kursleder er Håvard Sørmoen og/ eller Stig Ole Torgersen.

Pris: NOK 5000,-                                  

Fordypelse i RITS®


Kurset består av 4 moduler, hver på 5 dager. Kursene er for dem som vil dyktiggjøre seg videre i selvstendig å kunne holde RITS®-samtaler med personer utsatt for ulike type traumer.

Nødvendige forkunnskaper er Innføringskurs RITS® Alle moduler gjennomføres i            rekkefølge.