Personvernklæring

Personvernerklæringen er opprettet for å vise vår forpliktelse ovenfor ditt privatliv og din rett til å bestemme over egne personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ambla.no samler inn og bruker personopplysninger.


Behandlingsansvarlig

Stig Ole Torgersen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).


Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev eller kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant.

Kunder av Ambla.no må oppgi opplysninger som kan etablere og opprettholde kundeforholdet. Dette inkluderer navn, e-post, telefonnummer i tillegg til firmaadresse til selskapet vedkommende representerer om dette er relevant. Formålet her er utelukkende å ivareta kundens interesser, samt for å kommunisere i et leverandør/kundeforhold.


Databehandleravtale

Alle prosjekter som involverer personopplysninger blir håndtert av egne databehandleravtaler. Disse avtalene regulerer hvilken informasjon Havdur Design, som leverandør, har tilgang til og hvordan den skal behandles. Eksempelvis inneholder avtalen opplysninger om hvordan Ambla.no behandler personopplysninger som kunde samler inn via epostlister for nyhetsbrev eller mht. innsyn i kunderegister. Alle opplysninger er konfidensielle mellom Ambla.no og kunde, og Ambla har ikke under noen omstendingheter dele dette med andre, såfremt ikke kunde ønsker og gir skriftlig tillatelse til dette.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.


Analyse av trafikk

Dette nettstedet bruker ulike webanalysverktøy (for eksempel Google Analytics) og andre måleverktøy for å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Disse verktøyene bruker informasjonskapsler (cookies), som er tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å samle inn standard internettlogg og informasjon om besøkendes adferd i en anonym form. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av nettstedet ditt (inkludert din IP-adresse) overføres til Google og noen ganger andre leverandører. Denne informasjonen brukes da til å evaluere brukernes besøk til nettstedet og å samle statistiske rapporter om nettstedsaktivitet.

Vi vil aldri, og heller ikke tillate noen tredjepart, å bruke statistisk analyseverktøy til å spore eller samle inn personlig identifiserbar informasjon om besøkende på nettstedet. Eventuelle analyseleverandører knytter ikke din IP-adresse med andre data som de innehar. Verken vi eller webanalyseleverandørene vil koble, eller forsøke å knytte, en IP-adresse med identiteten til en datamaskinbruker. Vi vil ikke knytte data hentet fra dette nettstedet med personlig identifiserende informasjon fra noen kilde, med mindre du eksplisitt sender inn den informasjonen via et skjema på nettsiden.


Deaktivere og aktivere informasjonskapsler

Du har muligheten til å godta eller avslå informasjonskapsler ved å endre innstillingene på informasjonssiden. Her finner du informasjon om hvilke informasjonskapsler som er i bruk og hva disse blir brukt til.


Personlig informasjon

Når du kjøper et produkt eller tjeneste, vil vi be om ditt navn og din e-postadresse. Dersom vi skal utvikle en nettside for deg, vil informasjon om server, database, e-postklient m.fl., bli behandlet med respekt og høyest mulig sikkerhet slik at informasjonen ikke kommer på avveie. Din e-post og annen informasjon vil bare bli brukt til å kontakte deg om oppdateringer eller direkte henvendelser fordi du er kunde. Din personlige informasjon vil ikke bli distribuert til noen andre uansett formål.


Sikkerhet

Dette nettstedet har sikkerhetstiltak på plass for å beskytte tap, misbruk og endring av informasjon som er under vår kontroll. All informasjon du oversender som kunde vil bli lagret på et trygt sted med gode sikkerhetsrutiner.


Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Ambla har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Ambla.no behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Ambla rette opplysningene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. 


Kontakt

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, praksisen på dette nettstedet eller dine avtaler med Ambla.no