HVA ER RITS?

Hva er RITS®?

RITS® – Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk Stress er navnet på en systematisk stress-reduserende samtalemetode. Den er egnet til å forebygge, støtte og bearbeide posttraumatisk stress ved sterke livshendelser, dvs reaksjoner på ulike typer faresituasjoner, tap eller ansvar der noe er gått galt. Prinsippene for RITS®-samtaler kan anvendes på mange ulike områder hvor traumatisk stress inngår.

Metoden er utviklet av psykiater og psykolog, dr. med. Are Holen gjennom hans forskning og mangeårige arbeid med mennesker i krise og katastrofer i Norge og internasjonalt.

 

MELD DEG PÅ ET AV VÅRE KURS