OM AMBLA

VÅRE TJENESTER

Opplæringen gis i form av kurs, foredrag, veiledning og samtaler med enkeltpersoner eller grupper med utgangspunkt i RITS®-metoden*. Opplæringen er kompetansegivende, knyttet til HMS og nyttig for ansatte innen bl.a. helsetjenesten, politi, brannvesen, ambulansetjeneste, redningstjeneste, krisesentre, sosialetater, bedriftshelsetjenesten og representanter i kommunens kriseberedskap, kriseteam, frivillige organisasjoner, m.fl.

HVEM ER VI?

Are Holen, dr. med 
Holen er utdannet psykolog, lege og er spesialist i psykiatri. Han er professor emeritus ved Det medisinske fakultet ved NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Han har gjennom forskning, behandling og undervisning i flere tiår arbeidet med et bredt spekter av posttraumatiske stress-tilstander. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo på oppfølging av de overlevende fra Alexander L Kielland-ulykken. Dessuten har han arbeidet direkte med ofre på stedet etter større internasjonale katastrofer, bl al. I New York etter terrorangrepene 11. september i 2001, i Thailand etter tsunamien i 2004 og i Japan i forbindelse med jordskjelvet i Kobe. Han har stått sentralt i utviklingen av kollegastøtte-ordninger i Stockholms brandförsvar, politi og lokaltrafikk samt for Ambulansetjenesten i Oslo. Han drev sorg-studier ved University of California San Francisco gjennom sin tilknytning der i noen år. Han har vært gjesteprofessor ved Stanford University og tilreisende professor ved University of North Dakota. Ved NTNU har han vært professor i medisinske atferdsfag og undervist bl a i pasientkommunikasjon på lege-pasient kurset for kommende leger. Gjennom en årrekke har han vært sentral i Eksperter i Team, et tverrfaglig emne ved NTNU, hvor han har brukt sin gruppepsykologiske kompetanse i opplæring av universitetslærere og studenter. Han har vært instituttleder og Prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet. I Ambla as er Are Holen underviser og ansvarlig for utdanning og fagutvikling. Han har utviklet en egen metode for bearbeidelse av posttraumatiske kriser, kalt RITS® - Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk -Stress - som undervisningen i Ambla bygger på.


Håvard Sørmoen
Psykotraumtolog RITS®.

Lang efaring i arbeide med beredskap og kriseproblematikk. Har bred erfaring som samtaleleder, ettervern og som instruktør i emosjonell kollegastøtte.

Har beredskapsutdannelse bla. fra Høgskolen i Hedmark

Medlem av psykososialt kriseteam. Ring Håvard: +47 919 92 647

Stig Ole Torgersen 

Psykotraumatolog RITS®

Bred erfaring som samtaleleder innen ettervern og kollegastøtte.

Rådgiver for bedrifter og ledere innen ettervern og ivaretakelse av personell.

Kursleder for kollegastøttekurs.

Stig har over 20 års erfaring fra brann og redningsvesen, har vært vikar i ambulansetjenesten, og vært frivillig i Røde kors hjelpekorps og Redningsselskapet. Har beredskaps utdannelse fra Høgskolene i Hedmark og BuskerudRing Stig Ole: +47 920 86 908