VI TILBYR

  • Kurs i krisehåndtering RITS®
  • Kollegastøtte RITS®
  • Beredskap og veiledning

HVA ER AMBLA?


Vårt formål er opplæring i psykososiale støttesamtaler til mennesker utsatt for sterke livshendelser i jobb eller privatliv. Opplæringen er for de som trenger kompetanse i å holde slike støttesamtaler, eller i sitt arbeid møter folk/ personer i krise. Den er også nyttig for en som leder, eller som organiserer slikt arbeid. Kursene er kompetansegivende. Ambla as er nystartet og organisert som et mindre aksjeselskap. Vi som underviser, har alle omfattende og lang erfaring fra slikt arbeid.